Consultancy

• Inzetbaar als adviseur, ruim 20 jaar werkervaring in de (Jeugd)Zorg en Welzijn.

• Inzetbaar als adviseur Jeugd, Sociaal Domein en Veiligheid.