Coördinatie

Inzetbaar als leidinggevende in de zorg- en welzijn, uitstekend in staat een team te managen o.a. door middel van positieve coaching, doortastende planning en in staat mensen te motiveren en enthousiasmeren. Door de ruime ervaring als teamleider/coördinator kunnen wij met vertrouwen zeggen dat wij over de capaciteiten beschikken die nodig zijn om een team op juiste, doeltreffende manier aan te sturen.

• Inzetbaar als teamleider en coördinator

Re-integratie

Wij kunnen worden ingezet voor individuele maatwerktrajecten op projectbasis, maar ook op zichzelf staande trajecten waar jongeren worden toegeleid naar een passende vorm van dagbesteding.

• Inzetbaar als (traject)begeleider en coach