Dankwoord

Zonder mooie samenwerkingen en de kansen die ik heb gekregen, had ik niet zover kunnen komen. Ik wil daarom de volgende mensen in het bijzonder bedanken.

 • Ferry van Zeyl, oud-voorzitter van Stichting JeJoCeMa in Apeldoorn.
 • Esed Zolotic, jongerenwerker Don Bosco (wijk Zevenhuizen) in Apeldoorn.
 • Manon de Naterop, oud-jongerenwerker Stichting Wisselwerk (Stimenz) in Apeldoorn.
 • Kirsten Regtop, oud-jongerenwerker Stichting Wisselwerk (Stimenz) in Apeldoorn.
 • Jan van Eijk, oud-coördinator straatgroepenteam Stichting Wisselwerk (Stimenz) in Apeldoorn.
 • Louis Oostenenk, oud-jongerenwerker Stichting Wisselwerk (Stimenz) in Apeldoorn.
 • Ismael Fungo, oud-opbouwwerker Stichting Wisselwerk (Stimenz) in Apeldoorn.
 • José Cvetanovic, oud-stadsdeelmanager Noordwest in Apeldoorn.
 • Corine Kapenga, stadsdeelmanager Zuidoost in Apeldoorn.
 • Paul Blokhuis, oud-wethouder Sociaal Domein in Apeldoorn.
 • Jan Denekamp, sportbuurtmedewerker Sportstimulering Accres in Apeldoorn.
 • Jan van Tegelen, oud-klantmanager Jongerenloket gemeente Apeldoorn.
 • Joke Riedijk, oud-klantmanager Jongerenloket gemeente Apeldoorn.
 • Charlotte van den Berg, oud-klantmanager Jongerenloket gemeente Apeldoorn.
 • Hossein Keivan Rad, regiomanager Stichting Nidos in Amsterdam.
 • Harry Albers, oud-stagebegleider Stichting C.O.V. in Apeldoorn (†).
 • Rob Oostdam, oud-manager IrisZorg, regio Apeldoorn.
 • Henk Kemper, oud-zorgcoördinator Cura XL regio Apeldoorn-Meppel.

De doelgroep niet te vergeten! Zonder jullie ben ik ook niet gegroeid, het is en blijft een wisselwerking. En natuurlijk alle collega’s en ketenpartners waar ik fijn mee heb samengewerkt. Het team aan de Asselsestraat van IrisZorg in Apeldoorn (Jongeren Informatie Punt, Outreachend Team, Ambulant Team en Wonen met Kansen), was een geoliede machine, waar ik ook veel werkplezier heb gehad en nog vaak aan terugdenk. Het straatgroepenteam Noordwest en Centrum, periode 2006 t/m 2010 waar ik ook nog veel aan terugdenk, de keten was goed op elkaar afgestemd in de gemeente Apeldoorn. En niet te vergeten alle jongerenwerkers en de buschauffeurs van de jongerenbus in de periode Wisselwerk, toen werd er heel goed samengewerkt tussen de verschillende stadsdelen.

Mijn oude werkgevers: Stichting Wisselwerk, Stimenz, IrisZorg en Cura XL. Ik heb hier mooie en fijne momenten gehad, maar daarnaast ook veel uitdagingen gekend. Hierdoor heb ik veel kunnen leren en ik wil deze organisaties bedanken voor de kansen die ik heb gekregen om aan de slag te gaan voor verbinding en een mooiere samenleving.

Naast de samenwerkingspartners wil ik ook mijn familie, vrienden en mijn broederschap bedanken die mij hebben ondersteund in het proces naar ondernemerschap.