Doelgroep

Wij begeleiden jongeren van 12 t/m 27 jaar. Onze corebusiness is onze betrokkenheid en inzet voor kwetsbare jongeren. Wij werken dan ook proactief en outreachend.

Enkele voorbeelden van jongeren die wij ondersteuning bieden:

Nieuwkomers, (ex) Jeugdzorg, (risico) jongeren, LVB-jongeren, jongeren met gedragsproblematiek, ex- gedetineerden, jongeren met psychische problemen, jongeren met een verslaving, schoolverlaters, jongeren zonder een start kwalificatie en jongeren in het doelgroepenregister.

We zijn er voor jongeren die een lichtere hulpvraag hebben, maar ook complexe hulpvragen die binnen onze expertise liggen. Iedereen is welkom om zijn of haar hulpvraag voor te leggen. Wij kijken per individu wat nodig is en verwijzen dan ook door binnen ons brede netwerk wanneer wij de expertise zelf niet in huis hebben.

Het is belangrijk om jongeren een steuntje in de rug te geven om zelfstandig weer de regie in hun leven terug te krijgen. Dit proces kan kortdurend zijn of een langer proces afgestemd met de zorgvrager en de keten.