Klachten

The Streetz streeft naar zorgvuldigheid en is te allen tijde ook kritisch naar het eigen handelen. Zorgvuldigheid is dan ook één van de kernwaarden van de organisatie. We streven naar een goede zorg en optimalisatie van de dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over een traject of een manier van bejegening. Wacht niet te lang met een signaal of klacht en maak dit bespreekbaar. We zijn transparant en gaan voor kwaliteit, klachten en suggesties kunnen bijdragen aan het verbeteren van onze organisatie en dienstverlening.

Volgens de wet Wkkgz moet elke zorgverlener/zorginstelling de beschikking hebben over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. En aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.

The Streetz is aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling. Tot de diensten van Stichting Klachtenregeling behoren een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een onafhankelijke geschilleninstantie. Deze instantie bekijkt en beoordeelt de geschillen tussen zorgvrager en zorgverlener.

Via de volgende 3 punten wordt u stap voor stap op weg geholpen naar het oplossen van uw klacht.

1. In gesprek gaan met The Streetz

Ga eerst in gesprek met de begeleider en/of leidinggevende. Het kan namelijk zijn dat er een misverstand is en The Streetz kan u daarover meer uitleg geven. Maar ook als er iets mis is gegaan stellen wij het op prijs als u uw bedenkingen uit. U vindt hier meer informatie over de werkwijze.

2. Klachtenfunctionaris

Wilt u het gesprek om de een of andere reden niet aangaan, of is het gesprek niet naar uw tevredenheid verlopen? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.

3. Geschilleninstantie

Komt u er ook niet uit met een klachtenfunctionaris? Dan is de volgende stap contact opnemen met de geschillencommissie.

Extern

Het kan zijn dat een medewerker van The Streetz wordt ingehuurd door een andere zorgaanbieder of gemeente(n). Als dat het geval is, dan kunt u zich wenden naar de opdrachtgever die de The Streetz inhuurt. Zij hanteren hun eigen klachtenprocedures. Daarnaast hebben gemeenten in veel regio’s een meldpunt zorg. In de gemeente Apeldoorn kunt u zich bijvoorbeeld wenden tot Meldpunt Sociaal.